Šta je model analize i dizajna?
Šta je model analize i dizajna?

Video: Šta je model analize i dizajna?

Video: Šta je model analize i dizajna?
Video: ProtaStructure 2021, Lekcija 1 - Uvod, tok modeliranja, analize i dizajna, struktura podataka 2023, Septembar
Anonim

Model analize funkcioniše kao veza između 'opisa sistema' i ' model dizajna '. U model analize , informacije, funkcije i ponašanje sistema su definisani i oni se prevode na nivo arhitekture, interfejsa i komponenti dizajn u ' modeliranje dizajna '.

Na ovaj način, koja je razlika između modela analize i modela dizajna?

Grubo govoreći, " analiza " označava neku vrstu razumijevanja problema ili situacije, dok " dizajn " odnosi se na kreiranje rješenja za analizirani problem; a " model " je neka vrsta pojednostavljenja koje se koristi za bolje razumijevanje problema (" model analize ") ili rješenje (" model dizajna ") [Nakon toga, postavlja se pitanje, koji je model dizajna? The model dizajna je objekat model opisuje realizaciju slučajeva upotrebe, a služi kao apstrakcija implementacije model i njegov izvorni kod. The model dizajna koristi se kao suštinski input za aktivnosti u implementaciji i testiranju.

Takođe se postavlja pitanje šta je model analize?

Model analize . Objekt model koji opisuje realizaciju slučajeva upotrebe, a koji služi kao apstrakcija Artefakta: Dizajn Model . The Model analize sadrži rezultate slučaja upotrebe analiza , instance artefakta: Analiza Klasa. The Model analize je izborni artefakt (pogledajte Krojenje).

Šta je analiza dizajna?

Analiza dizajna je sistematski proces razvoja a dizajn uključujući sve otkrivanje informacija, planiranje i komunikaciju. Ovo se može primijeniti na bilo koju vrstu dizajn uključujući i dizajn fizičkih stvari kao što su zgrade i nematerijalnih stvari kao što su softver, informacije i procesi.

Preporučuje se: