Koliko strategija postoji u nasljeđivanju hibernacije?
Koliko strategija postoji u nasljeđivanju hibernacije?
Anonim

Tamo su tri nasleđe mapiranje strategije definisano u hibernacija: Tabela po hijerarhiji.

Od toga, koliko vrsta nasljeđivanja postoji u hibernaciji?

3 vrste

Pored gore navedenog, šta je podrazumevana strategija nasleđivanja u hibernaciji? Definiše strategija nasljeđivanja koristiti za hijerarhiju klasa entiteta. Specificira se na klasi entiteta koja je korijen hijerarhije klasa entiteta. Ako je Nasljedstvo napomena nije navedena ili ako nije nasleđe tip je specificiran za hijerarhiju klasa entiteta, mapiranje SINGLE_TABLE strategija se koristi.

Ovdje, šta je nasljeđivanje u hibernaciji?

Entitet nasleđe znači da možemo koristiti polimorfne upite za dohvaćanje svih sub-klasa entiteta kada postavljamo upit za super-klasu. Pošto Hibernacija je JPA implementacija, sadrži sve gore navedeno kao i nekoliko Hibernacija-specifične karakteristike vezane za nasleđe.

Zašto koristimo mapiranje nasljeđivanja u hibernaciji?

Pregled. Hibernacija je čista Java objektno relacija mapiranje i okvir postojanosti koji dozvoljava ti to mapa obične stare Java objekte u tabele relacione baze podataka koristeći XML konfiguracijske datoteke. Korištenje hibernacije može uštedjeti mnogo vremena na razvoju projekta, budući da cijelim JDBC slojem upravlja okvir.

Popular po temi