Da li su ASP i ASP NET isto?
Da li su ASP i ASP NET isto?
Anonim

Osnovna razlika između ASP i ASP. NET je li to ASP. NET je sastavljen dok ASP se tumači dok. S druge strane, ASP. NET koristi. NET jezicima, kao što su C# i VB. NET, koji su kompajlirani na Microsoftov srednji jezik (MSIL).

Štaviše, koja je razlika između ASP-a i ASP NET-a?

Najvažniji razlika između ASP-a i ASP-a. Net je li to ASP koristi interpretirani VBScript ili JScript, i ASP. net koristi bilo koji. Net jezik (uključujući VB. Net, C#, J#, itd.) kompajlirano. Sve klase u prostori imena se zatim kompajliraju u jednu dll binarnu datoteku.

Takođe znajte šta znači ASP u asp net-u? Aktivne serverske stranice

da li su ASP NET i C# isto?

ASP. NET je okvir za razvoj web aplikacija koji se koristi za razvoj web aplikacija koristeći različite pozadinske programske jezike kao što su C# gdje C# se koristi kao objektno orijentirani programski jezik za razvoj web aplikacije zajedno sa ASP. NET. ASP je tehnologija Active Server Pages koja se koristi iznad.

Je li ASP Net zastario?

NET Framework, nego Da, jeste zastarjelo, i trebali biste koristiti ASP. NET | Otvoreni web okvir za. NET Core. ASP. NET | Otvoreni web okvir za. NET Framework je objavljen prije mnogo godina, još u mračnim danima Weba i baziran je samo na vlasničkom zatvorenom izvornom kodu Windows.

Popular po temi