Sadržaj:

Koliko bitova ima u svakom polju IPv6 adrese?
Koliko bitova ima u svakom polju IPv6 adrese?

Video: Koliko bitova ima u svakom polju IPv6 adrese?

Video: Koliko bitova ima u svakom polju IPv6 adrese?
Video: CS50 2013 - Week 4, continued 2023, Septembar
Anonim

IPv6 adresa je 128 bita dužine i sastoji se od osam, 16-bitnih polja, pri čemu je svako polje ograničeno dvotočkom. Svako polje mora sadržavati heksadecimalni broj, za razliku od točkasto-decimalne notacije IPv4 adresa. Na sljedećoj slici, x predstavljaju heksadecimalne brojeve.

Što se toga tiče, koliko bitova ima u polju IPv6 adrese?

128 bita

Isto tako, koliko bitova koristi IPv4 i IPv6 adresa? IPv4 je 32 bit binarni broj dok je IPv6 128 bit adresa binarnog broja. IPv4 adrese su razdvojene tačkama, dok su IPv6 adrese odvojene dvotočkama. Oba se koriste za identifikaciju mašina povezanih na mrežu.

Potom se postavlja pitanje koliko IPv6 adresa postoji?

Dužina IPv6 adrese je 128 bita, u poređenju sa 32 bita u IPv4. Adresni prostor stoga ima 2128 ili približno 3,4×1038 adrese (340, 282, 366, 920, 938, 463, 463, 374, 607, 431, 768, 211, 456, što je otprilike 340 undecillion, ili 340 milijarde milijardi milijardi milijardi, adrese).

Kako da pronađem svoju IPv6 adresu?

Za Android korisnike

  1. Idite na sistemske postavke svog Android uređaja i dodirnite Mreža i internet.
  2. Dodirnite Mobilna mreža.
  3. Dodirnite Napredno.
  4. Dodirnite Nazivi pristupnih tačaka.
  5. Dodirnite APN koji trenutno koristite.
  6. Dodirnite APN protokol.
  7. Dodirnite IPv6.
  8. Sačuvajte promjene.

Preporučuje se: