Koliki postotak web stranica koristi HTML?
Koliki postotak web stranica koristi HTML?
Anonim

HTML koristi 83,5% svih web stranice.

Shodno tome, da li je svaka web stranica napisana u HTML-u?

Sve informacija se vraća kao HTMLkod, pa kada je stranica dođe do vašeg pretraživača, sve pretraživač treba da prevede HTML. Imajte na umu da a Web stranica nije isto što i a Web site. A Web stranica je zbirka stranice. A Web stranicaje pojedinac HTML dokument.

Može se zapitati i koliki procenat web stranica koristi JavaScript? JavaScript je korišteno za 0,8% svih web stranice čiji programski jezik na strani servera znamo.

Nakon toga, može se zapitati i koje stranice koriste HTML?

HTML koristi 87,6% svih web stranice čiji jezik za označavanje poznajemo.

Popularne stranice koje koriste HTML

  • Google.com.
  • Youtube.com.
  • Baidu.com.
  • Facebook.com.
  • Tmall.com.
  • Qq.com.
  • Sohu.com.
  • Wikipedia.org.

Da li vam je potreban HTML za izradu web stranice?

HTML i CSS su osnovni jezici web stranica i ti trebas oboje da napraviti dobar web stranica. Vitakođe ću potreba uređivač teksta za pisanje HTML i CSS kod.

Popular po temi