Koji format datoteke Hadoop-a dozvoljava stupasti format skladištenja podataka?
Koji format datoteke Hadoop-a dozvoljava stupasti format skladištenja podataka?
Anonim

Stupasti formati datoteka (parket, RCFile)

Najnovija vrućina u formatima datoteka za Hadoop iscolumnar skladištenje datoteka. U osnovi to znači da umjesto da samo skladištite redove podataka koji su susjedni jedan uz drugi, vi također pohranjujete vrijednosti stupaca jedna uz drugu. Dakle, skupovi podataka su podijeljeni i horizontalno i vertikalno.

Osim ovoga, u kom formatu Hadoop obrađuje podatke?

Ima ih nekoliko Hadoop-specifičan fajl formati koji su posebno kreirani da dobro rade sa MapReduce. Ove Hadoop-specifičan fajl formati baziran na uključivanju datoteka podaci strukture kao što su datoteke sekvence, serijalizacija formati kao Avro, i stupasti formatikao što su RCFile i Parket.

Neko se takođe može zapitati šta je to kolonarski format datoteke? Red i Columnar Skladištenje za košnicu. ORC je a columnar skladištenje formatu koristi se u Hadoop-u za Hivetables. Efikasan je format datoteke za pohranjivanje podataka u kojima zapisi sadrže mnogo kolona. Primjer su Clickstream (web) podaci za analizu aktivnosti i performansi web stranice.

Slično, postavlja se pitanje šta je format datoteke u Hadoop-u?

Basic formati datoteka su: Tekst formatu, ključ-vrijednost formatu, Sequence formatu. Ostalo formati koji se koriste i dobro su poznati su: Avro, Parket, RC ili Row-Cumnar formatu, ORC ili Optimizirani RowColumnar formatu.

Zašto se kolonski formati datoteka koriste u skladištu podataka?

ORC pohranjuje red podaci in stupac format. Ovaj red- stupac format je visoko efikasan za kompresiju i skladištenje. Omogućava paralelnu obradu kroz klaster i stupac format omogućava preskakanje nepotrebnih kolona radi brže obrade i dekompresije.

Popular po temi