Šta je w3c šta je Whatwg?
Šta je w3c šta je Whatwg?

Video: Šta je w3c šta je Whatwg?

Video: Šta je w3c šta je Whatwg?
Video: Front End News #3: W3C and WHATWG Collaboration, Material-UI v4 and FreeCodeCamp moves off Medium 2023, Septembar
Anonim

Radna grupa za tehnologiju primjene web hiperteksta ( WHATWG ) je zajednica ljudi zainteresiranih za razvoj HTML-a i srodnih tehnologija. The WHATWG osnovali su pojedinci iz Apple Inc., Mozilla Foundation i Opera Software, vodećih dobavljača web pretraživača, 2004. godine.

Shodno tome, šta je w3c preporuka?

W3C objavljuje dokumente koji definišu Web tehnologije. Ovi dokumenti prate proces osmišljen da promoviše konsenzus, pravičnost, javnu odgovornost i kvalitet. Na kraju ovog procesa, W3C objavljuje Preporuke , koji se smatraju web standardima.

Isto tako, kako se izgovara Whatwg? Piše se WHATWG , sva velika slova, bez razmaka. Ima različite izgovore: šta-wee-gee, what-wig, what-double-you-gee.

Štaviše, šta su w3c standardi?

W3C standardi definirati otvorenu web platformu za razvoj aplikacija koja ima potencijal bez presedana da omogući programerima da izgrade bogata interaktivna iskustva, pokretana ogromnim skladištima podataka, koja su dostupna na bilo kojem uređaju.

Ko je napravio web standarde?

World Wide Web Consortium

Preporučuje se: