Moderne tehnologije 2023, Septembar

Šta je create Definer u MySQL-u?

Šta je create Definer u MySQL-u?

DEFINER klauzula specificira MySQL račun koji će se koristiti pri provjeravanju privilegija pristupa u vrijeme izvršavanja rutine za rutine koje imaju karakteristiku SQL SECURITY DEFINER. Ako je klauzula DEFINER izostavljena, zadani definer je korisnik koji izvršava naredbu CREATE PROCEDURE ili CREATE FUNCTION

Kako se uzorkovanje koristi za snimanje?

Kako se uzorkovanje koristi za snimanje?

Uzorkovanje je metoda pretvaranja analognog audio signala u digitalni signal. Prilikom uzorkovanja zvučnog talasa, računar vrši merenja ovog zvučnog talasa u redovnom intervalu koji se naziva interval uzorkovanja. Svako mjerenje se zatim pohranjuje kao broj u binarnom formatu

Šta je PCL projekat?

Šta je PCL projekat?

PCL projekti ciljaju specifične profile koji podržavaju poznati skup BCL klasa/karaktera. Međutim, loša strana PCL-a je to što često zahtijevaju dodatni arhitektonski napor da odvoje specifični kod profila u vlastite biblioteke

Da li Hyperledger radi na Windows-u?

Da li Hyperledger radi na Windows-u?

Hyperledger Fabric na Windows 10. Budući da je Hyperledger fabric u velikoj mjeri zasnovan na Dockeru i gomili Unix komandi. Mnogo je bolje razvijati ga na UNIX okruženjima kao što su Ubuntu ili MacOS. Na Windows 10 imamo opciju da omogućimo Ubuntu podsistem prateći ovo uputstvo

Koliko novca Samsung ima?

Koliko novca Samsung ima?

Samsung gotovinske rezerve blizu 100 milijardi dolara 18, gotovinske rezerve kompanije iznosile su 104,2 triliona vona na kraju 2018., što je ekvivalentno 92,3 milijarde dolara po trenutnom kursu

Kada možete koristiti eliksir za nadogradnju zidova?

Kada možete koristiti eliksir za nadogradnju zidova?

Ažuriranje od 11. decembra 2014. ograničilo je mogućnost nadogradnje Zida pomoću Elixir-a sve dok se Zid ne nadogradi na nivo 9 i više. Da biste nadogradili cijeli red zidova koristeći Elixir, svi dijelovi u odabranom zidu moraju biti najmanje razine 8 ili više

Kako da prijavim broj robotskog poziva?

Kako da prijavim broj robotskog poziva?

Prekinite vezu i prijavite to Federalnoj komisiji za trgovinu na žalbe.donotcall.gov ili 1-888-382-1222. Ako dobijate ponovljene pozive sa istog broja, možda ćete želeti da zamolite svog provajdera da blokira broj; za pozive sa različitih brojeva, pitajte da li nude uslugu blokiranja neželjenih poziva

Da li je online savjetovanje legalno?

Da li je online savjetovanje legalno?

Najočigledniji način na koji bi internetsko savjetovanje moglo biti nezakonito je ako to radi neko bez dozvole. Zaista, nelicencirana praksa psihologije, socijalnog rada ili bilo koje druge licencirane profesije je nezakonita u većini država

Kako se upoređujete u awk?

Kako se upoređujete u awk?

Operatori poređenja u Awk-u se koriste za poređenje vrijednosti brojeva ili nizova i uključuju sljedeće: > – veće od. = – veće ili jednako. <= – manje ili jednako. == – jednako. != some_value ~ / pattern/ – istina ako neka_vrijednost odgovara uzorku

Kolika je visina bloka?

Kolika je visina bloka?

Visina bloka određenog bloka definira se kao broj blokova koji mu prethode u blockchainu

Kako da instaliram Adobe CC Extension Manager?

Kako da instaliram Adobe CC Extension Manager?

KAKO KORISTITI EXTENSION MANAGER CS6 Preuzmite Extension Manager CS6. Preuzmite instalacijski program Extension Manager CC i spremite ga na svoj stroj. Dvaput kliknite na instalater da započnete proces instalacije. Vratite se na Adobe.com da preuzmete proširenja. Slijedite upute da instalirate i pokrenete AdobeExchange Panel

Da li je AIFF isto što i mp3?

Da li je AIFF isto što i mp3?

AIFF, što je skraćenica za Audio Interchange FileFormat, je format datoteke koji su razvili Apple i kompanija za pohranjivanje audio informacija. Ovo je zaista stari format datoteke u poređenju sa MP3 i veoma je sličan WAV formatu datoteke koji je razvio Microsoft. Najveća razlika između AIFF-a i MP3-a je kompresija

Kako da promijenim upravitelja prikaza u Ubuntu-u?

Kako da promijenim upravitelja prikaza u Ubuntu-u?

Procedura je slična Ubuntu-u: zamijenite putanju do vašeg starog display menadžera novim u/etc/X11/default-display-manager. Morate urediti fajl kao root. Alternativno, pokrenite sudodpkg-reconfigureyourdisplaymanager i odaberite newdisplaymanager

Šta je AutomaticMigrationsEnabled?

Šta je AutomaticMigrationsEnabled?

Re: Potrebna je pomoć za AutomaticMigrationsEnabled To znači da svaki put kada želite sinkronizirati svoju bazu podataka s promjenama koje ste unijeli na modelu, morate koristiti naredbu Add-Migration da izvršite migraciju, a zatim update-database da unesete te promjene u bazu podataka

Kako da instaliram CutePDF štampač?

Kako da instaliram CutePDF štampač?

1) Idite na Control Panel -> Printers i Faxeda dodajte lokalni štampač. 2) Odaberite 'CPW2:(CutePDFWriter)' u dijaloškom okviru Select a Printer Port, kliknite na Next. 3) Odaberite Postscript štampač (npr. HP ColorLaserJetPS), kliknite na Next. 4) Unesite CutePDF Writer kao Printername, kliknite na Next -> Finish

Kako možete znati da li je razvodnik loš?

Kako možete znati da li je razvodnik loš?

Ne postoji siguran način da saznate da li je vaš zaštitnik od prenapona loš, ali neki dolaze sa lampicama upozorenja koje ukazuju da trebate nabaviti novu zaštitu od prenapona. Budući da je zadatak štitnika od prenapona da apsorbuje dodatnu energiju umjesto da propušta skokove struje na vašu vrijednu elektroniku, on vremenom apsorbira električna oštećenja

Zašto je potreban BDD?

Zašto je potreban BDD?

Važnost BDD okvira. Okvir za razvoj vođen ponašanjem (BDD) pomaže da se postignu svi izgledi tehničkog ili poslovnog tima. Zadovoljava i ispunjava sve njihove potrebe. Alat cucumber koristi razvojni okvir vođen ponašanjem za pismene testove prihvatanja za web aplikacije

Koja je razlika između GoPro 7 crnog i srebrnog?

Koja je razlika između GoPro 7 crnog i srebrnog?

Najočiglednije je da Black ima mali crno-beli LCD ekran na prednjoj strani kamere, dok Silver nema. Na crnom, taj ekran se koristi za jednostavne prikaze kao što su način snimanja i status, prostor za pohranu koji je ostao na memorijskoj kartici i indikator nivoa baterije

Šta je faza projektovanja sistema SDLC-a?

Šta je faza projektovanja sistema SDLC-a?

Dizajn sistema Ovo je faza projektovanja sistema. U fazi dizajna, SDLC proces nastavlja da se kreće od pitanja šta u fazi analize na kako. Logički dizajn proizveden tokom analize pretvara se u fizički dizajn - detaljan opis onoga što je potrebno za rješavanje originalnog problema

Za šta se koristi Hollerith mašina?

Za šta se koristi Hollerith mašina?

Hollerith mašina je specifičan tip elektromehaničkog dizajna koji je služio kao resurs za obradu informacija tokom ranog 20. veka. Mašina je koristila sistem električnih i mehaničkih signala i skup žica pozicioniranih iznad bazena žive, da postepeno broji podatke na papirnim bušenim karticama

Šta je shema analiza diskursa?

Šta je shema analiza diskursa?

Shema i teorija shema. Glavna ideja u teoriji shema je da um, kada je stimuliran ključnim riječima/frazama u određenom diskursu ili kontekstu, aktivira postojeće sheme znanja i daje smisao novim informacijama povezujući ih s informacijama koje su već pohranjene

Koja je upotreba Pascalovog trougla?

Koja je upotreba Pascalovog trougla?

Pascalov trougao je više od velikog trougla brojeva. Postoje dvije glavne oblasti u kojima se Pascalov trokut koristi, u algebri i inProbability/Kombinatorici. Recimo da imate polinom x+1 i želite da ga podignete na neke stepene, na primer 1,2,3,4,5

Kako popraviti pokvareni LCD ekran bez zamjene?

Kako popraviti pokvareni LCD ekran bez zamjene?

Može li se pokvareni LCD ekran popraviti bez zamjene? Procijenite štetu. Pronađite komplet za popravku ogrebotina na mreži ili u prodavnici vašeg lokalnog dobavljača. Ako vaš komplet nije opremljen krpom od mikrovlakana, kupite i jednu od njih; nemojte koristiti papirnate ubruse ili salvete jer oni mogu uzrokovati još više ogrebotina na površini vašeg ekrana

Šta Maršal znači u programiranju?

Šta Maršal znači u programiranju?

U računarskoj nauci, razvrstavanje ili raspoređivanje je proces transformacije memorijske reprezentacije objekta u format podataka pogodan za pohranu ili prijenos, i obično se koristi kada se podaci moraju premještati između različitih dijelova kompjuterskog programa ili iz jednog programa u program. drugi

Kako da koristim WordPress Cloudfront?

Kako da koristim WordPress Cloudfront?

Kako koristiti Amazon Cloudfront da ubrzate svoju wordpress stranicu. Kako napraviti svoju wordpress stranicu stvarno brzo koristeći Amazon Cloudfront. Postoje dva načina da Cloudfront radi. KORAK 1: POSTAVITE CLOUDFRONT RAČUN. U WP Super Cache, idite na karticu CDN i unesite URL sa Cloudfronta u polje 'Off-site URL' i odaberite karticu 'Enable CDN Support'

Da li je mješovita stvarnost isto što i virtuelna stvarnost?

Da li je mješovita stvarnost isto što i virtuelna stvarnost?

Virtuelna stvarnost (VR) uranja korisnike u potpuno veštačko digitalno okruženje. Proširena stvarnost (AR) prekriva virtuelne objekte u stvarnom svijetu. Mješovita stvarnost (MR) ne samo da prekriva, već i pričvršćuje virtuelne objekte u stvarni svijet

Šta je operacija Slice u OLAP-u?

Šta je operacija Slice u OLAP-u?

Slice: Odabire jednu dimenziju iz OLAP kocke što rezultira kreiranjem nove podkocke. U kocki datoj u sekciji pregleda, Slice se izvodi na dimenziji Vrijeme = “Q1”. Pivot: Poznata je i kao operacija rotacije jer rotira trenutni pogled da bi se dobio novi prikaz reprezentacije

Šta je if else if izjava u Javi?

Šta je if else if izjava u Javi?

Java naredba ifelse (if-then-else) Naredba if izvršava određeni dio koda ako se testni izraz procijeni na istinito. Naredba if može imati opcioni blok else. Naredbe unutar tijela else naredbe se izvršavaju ako je testni izraz procijenjen na false

ŠTA JE TO Helpdesk podrška?

ŠTA JE TO Helpdesk podrška?

Helpdesk podrška je proces pružanja informacija i podrške koji se odnose na informacije o kompaniji, kao i informacije o proizvodima i uslugama organizacije krajnjim korisnicima/kupcima

Koliko je vremena potrebno da se Mophie Powerstation napuni?

Koliko je vremena potrebno da se Mophie Powerstation napuni?

Budući da uređaj ima bateriju od 12 Ah, ako ga punite punjačem od 1 A, za punjenje će biti potrebno 12 sati. Slično, ako ga punite punjačem od 2.1 Amp, za punjenje će biti potrebno nešto manje od 6 sati. Ovo pretpostavlja 100% efikasnost punjenja

Šta su premium poruke i poruke za pretplatu?

Šta su premium poruke i poruke za pretplatu?

Šta je Premium poruka? Premium poruke (također nazvane Premium SMS) su tekstualne poruke koje se naplaćuju. Premium poruke često dolaze u obliku usluga glasanja, donacija, pretplata i još mnogo toga. Za ove vrste poruka, platit ćete paušalnu naknadu koja će se pojaviti na vašem telefonskom računu

Kako da podesim dupli čvrsti disk u Windows 10?

Kako da podesim dupli čvrsti disk u Windows 10?

Kliknite na ikonu pokretanja Windowsa i potražite 'Upravljanje diskovima', a zatim otvorite alatku za upravljanje diskovima. 2. Skrolujte dole do novog diska čvrstog diska koji želite da instalirate, kliknite desnim tasterom miša na njega i izaberite 'New SimpleVolume'. Ovo bi trebalo pokrenuti New Simple Volumesetup

Kako da pretvorim XPS u Word ili PDF?

Kako da pretvorim XPS u Word ili PDF?

Pregledajte i odaberite XPS datoteku koju želite da pogledate i kliknite Otvori. Nakon što se XPS datoteka učita u vašu disk jedinicu, kliknite je desnim tasterom miša za pregled. Na ekranu za pregled kliknite na ikonu Printer u gornjem desnom uglu ekrana. U odjeljku Odredište odaberite Spremi kao PDF ili Sačuvaj na Google Drive da kreirate PDF verziju

Koja se instrukcija koristi za množenje sa predznakom?

Koja se instrukcija koristi za množenje sa predznakom?

IMUL instrukcija s više operanda može se koristiti za množenje s predznakom ili bez predznaka, budući da je 16-bitni proizvod isti u oba slučaja

Šta je kontrola sadržaja u Wordu?

Šta je kontrola sadržaja u Wordu?

Kontrole sadržaja su pojedinačne kontrole koje možete dodati i prilagoditi za upotrebu u predlošcima, obrascima i dokumentima. Na primjer, mnogi online obrasci su dizajnirani s kontrolom padajuće liste koja pruža ograničen skup izbora za korisnika obrasca

Šta je polica za knjige od vitalnog izvora?

Šta je polica za knjige od vitalnog izvora?

VitalSource Bookshelf je platforma za e-knjige koja vam omogućava pristup materijalima za kurs kad god i gdje god odaberete - laptop, desktop ili mobilni uređaj. Tekstove možete preuzeti direktno ili im pristupiti putem pretraživača

Možete li kupiti chromecast na Amazonu?

Možete li kupiti chromecast na Amazonu?

Amazon Prime Video je konačno dobio potpunu podršku za Chromecast, tako da ako još uvijek ne možete vidjeti opciju emitiranja unutar svoje Prime Video aplikacije, idite na AppleApp Store ili Google Play Store i uzmite najnoviju verziju. Također ćete morati biti uključeni barem Android 5.0 ili iOS 10.1 da biste dobili ažuriranje

Kako da vidim korisnike u operativnom sistemu Windows 10?

Kako da vidim korisnike u operativnom sistemu Windows 10?

Otvorite kontrolnu tablu u Windows 10 i idite na Korisnički nalozi > Korisnički nalozi > Upravljanje drugim nalozima. Zatim odavde možete vidjeti sve korisničke račune koji postoje na vašem Windows 10, osim onih onemogućenih i skrivenih

Zašto se moj računar oglašava zvučnim signalom?

Zašto se moj računar oglašava zvučnim signalom?

BIOS koristi zvučne kodove tokom POST-a da prijavi određene početne sistemske greške. Ako čujete bip kodove nakon što uključite računar, to obično znači da je sistem naišao na neku vrstu problema prije nego što je mogao prikazati bilo koju vrstu informacija o grešci na monitoru

Šta znači biti zaključan?

Šta znači biti zaključan?

Definicija zaključavanja. 1: zatvaranje zatvorenika u ćelije tokom cijelog ili većeg dijela dana kao privremena mjera sigurnosti. 2: hitna mjera ili stanje u kojem su ljudi privremeno spriječeni da uđu ili napuste zabranjeno područje ili zgradu (kao što je škola) tokom opasnosti od opasnosti